Marţi, Decembrie 05, 2023
   
TEXT_SIZE

smis

button program-conferinte

Transparenta institutionala

Evaluare utilizator: / 67
Cel mai slabCel mai bun 

ORDIN MINISTERUL SANATATII- NR.591/27.05.2010
Ministrul Sanatatii, Avand in vedere prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.7 HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu completarile ulterioare;
emite urmatorul

ORDIN

Art.1(1) Incepand cu data prezentului ordin, veniturile nete salariale lunare realizate de personalul din aparatul propriu al Ministerului Sanatatii si din institutiile care functioneaza in subordinea sa, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii vor fi publicate pe site-ul propriu al acestora.
Obligatia prevazuta la alin.(1) se aduce la indeplinire cu drepturile banesti aferente lunii aprilie 2010.
ART.2 Directia Generala Economica din cadrul Ministerului Sanatatii si institutiile prevazute la art.1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin si vor raspunde de corectitudinea datelor.

MINISTRU